GENEL DUYURULAR

İlan
27.01.2017 09:53
15.01.2016 tt.li 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan doğrultusunda Zeytinburnu İlçesi, 502 pafta, 3230 ada, 18 parselin Park Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan UİP-22015 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi İlçe Belediye Meclisinin 07.09.2016 gün 2016/75 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup 5216 sayılı kanunun 14. maddesi uyarınca değerlendirilerek karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/11/2016/1960 sayılı kararı ile aynen uygun görülerek, 1/1000 ölçekli plan paftaları ve plan açıklama raporları Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 23.11.2016 tarihinde onanmıştır. Söz konusu UİP-22015 plan işlem numaralı 23.11.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca 26/01/2017-24/02/2017 tarihleri arasında Başkanlığımız İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katında Müdürlük panosunda ilan edilmektedir. Duyurulur.

Diğer Duyurular