HİZMET BAŞLIKLARI

Çevre ve Sağlık Hizmetleri
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Kent temizliği ve çevre koruma hizmetleri faaliyetlerini sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 3 mühendis, 5 memur çalışmaktadır.

Çöplerin toplanması ile nakli, sokakların elle ve araçla süpürülmesi, yıkanması, konteynerlerin ve çevrelerinin yıkanması ilgili kent temizliği faaliyetlerinin yürütülmesi için de 3 Bölge Amiri, 4 Bölge Şefi, 49 şoför, 20 Onbaşı, 8 teknik personel, 101 kamyon arkası işçisi ve 208 süpürgeci görev yapmaktadır.

Temizlik faaliyetlerinnde 22 adet büyük çöp kamyonu, 10 adet küçük çöp kamyonu, 4 adet süpürge aracı, 6 adet sokak yıkama aracı, 4 adet konteyner yıkama aracı, 1 adet loder, 2 adet büyük damperli kamyon kullanılmaktadır.

Tıbbi Atıkların Toplanması
İlçemiz genelindeki mevzuat çerçevesinde 20 yataktan az kapasiteye sahip hastanelerden, klinik ve muayenehanelerden, eczanelerden tıbbi atıklar toplanmaktadır. Tıbbi atık taşıma lisansına sahip kamyonumuzla 1 şoför ve 1 kamyon arkası işçisi tarafından tıbbi atıklar toplanmaktadır.

İbadethanelerin Temizliği
İlçemizdeki tüm ibadethaneler (Cami, mescit, cem evi ve kilise) müdürlüğümüz tarafından periyodik olarak temizlenmektedir. Bu faaliyette 12 kişilik bir ekip görev yapmaktadır.

Çevre Koruma Faaliyetleri
Çevre Koruma faaliyetlerinde 2 çevre ve 1 makine mühendis görev yapmaktadır. Çevre kirliliği üzerine belediyemize gelen şikâyetler mevzuat doğrultusunda incelenmektedir.

Geri dönüşüm başlığı altında ilgili yönetmelikler gereği sorumluluklar yerine getirilmektedir. Katı atıkların geri kazanımı, atık pillerin toplanması ve bitkisel atık yağların ayrı biriktirilmesi konularında öğrencilere ve vatandaşlara yönelik eğitim programları düzenleyip, afiş, el broşürü dağıtımı gerçekleştirilmektedir.

Sağlık İşleri Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü; poliklinik, hemşirelik, laboratuar, cenaze, defin ruhsatı ve ambulans hizmetlerinin yanı sıra ilçe dahilinde tüm gıda ve gıda ile temas eden, madde ve malzemeleri üreten işyerlerinde ve eğitim kurumları bünyesindeki kantinlerde aralıklarla denetimler gerçekleştirmektedir.

Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi, ortalama 50 hayvanı barındırabilecek kapasitede olup, ilgili mevzuat gereği; sahipsiz hayvanlar Bakımevine profesyonel tarzda toplanmakta, kısırlaştırılmak ve aşılanmak suretiyle rotasyon tarzında rehabilite edilmektedir. Toplanan hayvanların tedavisi gerekenlerin tedavisi yapılmakta, sağlıklı olanlar kısırlaştırılmakta, aşılanmakta ve Bakımevinden çıkarken kulaklarına küpe takılmak suretiyle işaretlenmektedir. İşlemi biten hayvanlar alındıkları bölgelere bırakılmakta yahut sahiplendirilmektedir.

İlçedeki ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerini de yürüten Sağlık İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nda halk sağlığını korumak adına birçok tedbirler almaktadır. Müdürlük ilçe genelindeki ilköğretim okullarına yönelik olarak başlattığı “Gıda Hijyeni ve Sağlıklı Beslenme” ile “Zoonoz Hastalıklar’ ile ilgili bilgilendirme çalışmaları kapsamında seminerler düzenlemektedir.