HİZMET BAŞLIKLARI

Kültürel Hizmetler

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Zeytinburnu halkına kültürel ve sosyal hizmetler sunma görevini yerine getiriyor ve gerçekleştirdiği etkinlikler vasıtasıyla insanları biraraya getiriyor.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İmkanları dahilinde yurtiçi ve yurtdışında Zeytinburnu'nun millî, manevî, tarihî, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin tanıtımını yapan, yaptıran Müdürlük, bu amaçla seminer, sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteriler ve benzeri faaliyetleri düzenliyor, düzenlenmiş olanlara katılıyor.

Bu gibi etkinliklerin ilçede düzenlenmesini sağlamak yönünde çalışmalar yapan Müdürlük, kültür faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla etkinlikleri yürüten, yönlendirenlerle yakın ilişki içinde bulunuyor ve kamuoyunu etkileyebilecek konumda bulunan kişi, kurum, kuruluş, topluluk veya bunların temsilcilerini davet ederek, ağırlıyor.

Sempozyumlar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kent Konseyi ile ilgili iş ve işlemler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne Bağlı Yerel Kalkınma ve AB ilişkileri Koordinasyon merkezi tarafından yürütülmektedir.
Kent Konseyi

Göçle Gelen Ailelerin Şehir Hayatına Adaptasyonu için Belediyeler Arası Diyalog Projesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne Bağlı Yerel Kalkınma ve AB ilişkileri Koordinasyon merkezi tarafından yürütülmektedir.
Sempozyumlar

BİLGİ EDİNME BİRİMİ ve BİMER’E yapılan başvurular Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından cevaplandırılmaktadır.
Bilgi Edinme Birimi

Basın ile ilgili iş ve işlemler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Basın Bürosu tarafından yürütülmektedir.
Haberler

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü FaaliyetleriHaberler