HİZMET BAŞLIKLARI

Ruhsat ve Denetim Hizmetleri

Zeytinburnu Belediyesi'nde 'ruhsat ve denetim' konusundaki çalışma ve hizmetleri Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından yapılıyor.Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 09 Mart 1989 gün ve 20103 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İşyeri Açma-Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve belediye kanunları mer'i mevzuat hükümleri uyarınca sıhhi ve gayrisıhhî işyerlerinin denetlenmesi ve ruhsat verilmesi, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu gereğince; kanunda belirtilen işyerlerine hafta tatili çalışma ruhsatı verilmesi işlemlerini yürütür.
Mimari projeye göre çizilen sıhhi tesisat, elektrik tesisatı ve ısı yalıtım projelerinin uygunluğunu kontrol edip onaylar. Binaların iskân alma aşamasında ısı yalıtım ve tesisat projelerinin uygunluğunu kontrol eder, Isı Yalıtım ve Tesisat Uygunluk Raporu verir.