HİZMET REHBERİ

Zeytinburnu Belediyesi'ndeki işlemleriniz için neler yapmanız gerektiğini bu bölümde öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda bu işlemlerde hangi belgelere ihtiyaç duyduğunuzu görebilir ve belediyede doldurmanız gereken formları yazıcınızdan çıkartıp önceden hazırlayabilirsiniz.

Hafta Tatili Ruhsatı

Açıklama
İlk defa Hafta Tatili Ruhsatı'nı alabilmek için yapılması gerekenler.
Gerekliler
Dilekçe.
Ruhsat Fotokopisi.
Vergi Levhası.
Nüfus Sureti.
İkametgâh.
Tapu veya Kira Kontratı.
NOT (1): Hafta tatili yenilemelerinde dilekçe ve Hafta Tatili Ruhsatı (bir önceki senenin) ile birlikte müdürlüğümüze müracaat edilecektir.
NOT (2): Başvuruların işyeri sahipleri tarafından veya vekaleti olan kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. (Hizmet Rehberi altında bulunan Sıhhı, gayrısıhhı, umumaaçık, fennimuayene,asansör )
İlgili Hizmet Başlıkları
İlgili Dökümanlar