HİZMET REHBERİ

Zeytinburnu Belediyesi'ndeki işlemleriniz için neler yapmanız gerektiğini bu bölümde öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda bu işlemlerde hangi belgelere ihtiyaç duyduğunuzu görebilir ve belediyede doldurmanız gereken formları yazıcınızdan çıkartıp önceden hazırlayabilirsiniz.

Gayrisıhhi Müesseseler

Açıklama
Gayr-i Sıhhi Ruhsat Başvurusunda istenilen belgeler
1- Başvuru/Beyan Formu
2- Vergi Levhası
3- Tapu Kira Kontratı
4- İskan Belgesi
5- İtfaiye Raporu
6- Kat malikleri muvakatı (konut bölgesindeki işyerlerinden )
7- SGK Beyanı
8- Emsiyon İzni veya Analiz Raporu
9- Deşarj İzni veya Analiz Raporu
10-2 adet Resim (Şahıs İşletmeleri)
11-Ticari Sicil Gazetesi (Şirketler için)
12-İmza sirküsü (şirketler için)
13-Sanayi Sicil Belgesi
14-Oda Kaydı
15-Motor Beyanı
NOT (1): Belgelerin asıl ve fotokopilerinin istenmesinin nedeni müdürlüğümüzce fotokopilerin "aslı gibidir" tasdiki yapılması içindir. Dolayısıyla noter tasdikli suretler de kabul edilir.
NOT (2): Başvuruların işyeri sahipleri tarafından veya vekaleti olan kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. (Hizmet Rehberi altında bulunan Sıhhı, gayrısıhhı, umumaaçık, fennimuayene,asansör )
NOT (3): Ruhsat başvurusunda bulunan veya ruhsat aldıktan sonra işyerini kapatan vatandaşların İşyeri açma ve çalışma ruhsatının aslı, Kapanış Dilekçesi Vergi Dairesi Yoklama Fişi ile birlikte başvurması gerekmektedir.
Gerekliler
İlgili Hizmet Başlıkları
İlgili Dökümanlar