ETİK KOMİSYONU

5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. Maddesi gereğince Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, Başkanlığımızca idari görevliler arasından aşağıdaki personelden Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

Faaliyetler

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir.

Başkanlığımızca belediyemiz bünyesindeki tüm memur personelin bilinçlendirilmesi ve etik davranış ilkelerine uygun hareket etmelerinin sağlanması amacıyla 23 Kasım 2010 tarihinde “Kamu Etik Kuralları ve Davranış İlkeleri” konulu bir hizmetiçi eğitim semineri düzenlenmiştir.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Eken tarafından verilen seminerde, dünyada ve ülkemizdeki etik mevzuat ve konu ile ilgili çalışmalar hakkında gerekli bilgiler verilmiş, bilhare personelin etik davranış ilkelerini benimsemeleri amacıyla çeşitli örneklemelerle kamudaki etik kurallar ve uygulamalar hakkında karşılıklı görüşleri de içeren bir bilinçlendirme çalışması gerçekleştirilmiştir.

Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluşuna ilişkin 5176 Sayılı Kanun 25 Mayıs 2004 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir. Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak, bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak ve etik uygulamayı gözetmek görev ve yetkisi çerçevesinde oluşturulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu 2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününün ülke genelinde “Etik Günü”, aynı günün yer aldığı haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır.

Bu çerçevede; Belediyemiz Etik Komisyonu üyeleri ile Belediyemizce etik davranış ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler ve ilgili mevzuata ilişkin tüm bilgileri içeren bir duyuru yazısı hazırlanarak 26/05/2011 tarihinde tüm birimlere gönderilerilmiş, Başkanlığımızda çalışan tüm personelin konu hakkında bilgilerinin güncellenmesi sağlanmıştır.


Etik Komisyonu Üyeleri


Başkan: Başkan Yardımcısı Av.Ömer ARISOY
Üye : Hukuk İşleri Müdürü Av.Türkan KARATEKİN
Üye : Yazı İşleri Müdürü Habibe DARCAN

Mevzuatlar


Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Yürürlük tarihi 13/04/2005)

İletişim

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu İletişim Bilgileri